6. Pháo đài Đỏ Tượng đài nổi tiếng nhất của New Delhi, Pháo đài Đỏ đứng sừng sững như một lời nhắc nhở về quyền lực của các hoàng đế Mughal cai trị Ấn Độ. Những bức tường của nó kéo dài hơn 2 km (1,2 dặm), được xây dựng năm 1638 để tránh những […]