Tam giác vàng Ấn Độ là một trong những mạch du lịch nổi tiếng nhất của đất nước, bao gồm Delhi, Agra và Jaipur. Tam Giác Vàng Ấn Độ được đặt theo tam giác mà 3 thành phố hình thành. Ba điểm nằm cách những điểm khác ở miền bắc Ấn Độ một khoảng cách […]